Det kommer ske förändringar i Atlético de Madrids sportsliga ledning inför nästa säsong. 

Klubbstrukturen kommer visserligen fortsätta vara densamma, men en sektion i Atlético kommer förändras. Det handlar om sportchefsrollen som innehavs av José Luis Caminero sedan sommaren 2011. Då gick Atlético igenom en rejäl omstrukturering av såväl spelartruppen som klubben vilket öppnade upp för Caminero, men det är inte tanken den här gången. Istället handlar det om att Camineros roll i klubben förändras samtidigt som den tekniska direktören Andrea Berta också får en betydligt mer framträdande position. Camineros nya roll blir istället som någon sorts klubbdirektör som skall representera Atlético vid diverse evenemang och ur rent officiellt perspektiv. Han kommer förstås fortsätta resa med laget, ungefär som Clemente Villaverde, men han får andra arbetsuppgifter än tidigare. 

Detta kommer inte som någon överraskning för någon i Atlético-kretsar eftersom Caminero fått allt mindre inflytande i samband med Bertas intåg i klubben. Italienaren har en väldigt god relation med Diego Simeone och fungerar ofta som en brygga mellan argentinaren och majoritetsägaren Miguel Ángel Gil Marín. Bertas inflytande har växt sedan han togs in för att stärka upp den sportsliga ledningen och under de senaste 2-3 åren har det faktiskt varit han som identifierat allt fler spelare som sedermera hamnat i Atlético. Berta togs in för att stärka upp klubbens närvaro på den internationella övergångsmarknaden eftersom han har ett starkt kontaktnät där, men med tiden har han tagit allt större utrymme och det är något som gjort att Caminero kunnat tänka sig lämna klubben. 

Caminero hade nämligen ett anbud från Getafe liggandes på bordet fram tills för ungefär en vecka sedan. Han kände sig inte uppskattad i sin roll som sportchef och ansåg att han hade alldeles för lite inflytande, något som sedermera gjorde att han funderade på att säga ja. I slutändan sade han ändå nej till erbjudandet eftersom Atlético hittat en annan roll till honom. 

Caminero har rättsliga problem sedan 2009, men en väldigt segdragen process har gjort att han ännu inte har fått sin slutgiltiga dom.