CAS verkar ha släppt sitt uttalande som bekräftar att Barcelonas transferförbud av misstag, då det inte går att hitta på deras hemsida längre.
 
Här finns dock uttalandet att läsa i sin helhet, på engelska.

Det var i våras som FIFAs dom slog ner som en bomb i Katalonien. Barcelona hade inte följt regelverken vad gäller värvning och registrering av minderåriga spelare och dömdes därmed till ett års transferförbud (två transferfönster) samt böter. Barcelona överklagade och i väntan på FIFAs beslut fick klubben värva spelare under sommarens transferfönster.
 
I augusti stod det klart att FIFA inte godtog Barcelonas överklagan utan att domen upprätthölls. Barcelona överklagade då till CAS, idrottens skiljedomstol, och i början av december togs ärendet upp av CAS. Nu har beslutet kommit och CAS väljer alltså att gå på FIFAs linje och domen kvarstår.

Uppdatering:
CAS har nu offentliggjort beslutet och Barcelona har via sin hemsida släppt ett uttalande gällande CAS beslut.
 
Klubben låter meddela att man inte alls håller med CAS beslut och förkastar domen. Klubben säger att man har gjort klart för både FIFA och CAS att man förstår och håller med om regelverken som finns till för att skydda minderåriga spelare. Vidare skriver klubben att de regelbrott som man anklagats för är av administrativ karaktär som till stor del har orsakats av den pågående konflikten mellan FIFAs regler och den spanska lagstiftningen. Klubben trodde inte att man gjorde något fel och anser att domen är oproportionerligt stor.
 
Barcelona ryktas nu se över möjligheterna att överklaga domen ännu en gång.