Pressmeddelande Sirius Bandy 

IK Sirius Bandy har idag inlett ett samarbete med Göran Rosendahl. Förhoppningen är att Göran kan finnas med i föreningens långsiktiga perspektiv, där han kan komma att bidra med mycket av sin kompetens och erfarenhet som spelare och person. 

Göran har under ett antal år varit en av Sveriges mest meriterade spelare med bl a framgångar i VSK Bandy, Hammarby och Svenska landslaget. De senaste åren har Göran spelat i ryska Zorkij. I samband med att han avbrutit sitt kontrakt med Zorkij och tagit beslutet att vända hem till Sverige igen är vi mycket glada att Göran nu väljer IK Sirius Bandy i Uppsala.
Tillfället finns nu och bägge parter ser det som en bra ingång till att framöver hitta en passande funktion och roll för Göran i föreningen. Att Göran är aktuell för IK Sirius Bandy hänger samman med hans personlighet och hans inställning till elitidrott och utveckling i synnerhet. Vi tror och hoppas att han ska bidra med ytterligare kompetens och vara ett stöd för både spelare och ledare.
Denna säsong kommer Göran också, vid vissa tillfällen, träna med laget och vara ett komplement vid skador och sjukdomar. Göran kommer att vara tillgänglig i den utsträckning han har möjlighet.